Statystyki

 • Odwiedziło nas: 193484
 • Do końca roku: 215 dni
 • Do wakacji: 22 dni

Kalendarium

Czwartek, 2024-05-30

Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy

REKRUTACJA 2023/2024

 Lista uczniów z podziałem na klasy, znajduje się w załączniku.

 

 

 PRYWATNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁOBZIE 

 W roku szkolnym 2023/2024 planujemy dokonać naboru do klas pierwszych  Prywatnej Branżowej Szkoły I stopnia  w poniższych zawodach:

 • SPRZEDAWCA
 • FRYZJER
 • MURARZ-TYNKARZ
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • KUCHARZ
 • PIEKARZ
 • CUKIERNIK
 • ELEKTRYK
 • STOLARZ 
 • KRAWIEC
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • OGRODNIK

ZAPEWNIAMY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ WE WSZYSTKICH ZAWODACH, A PONADTO:

 • BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ,
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA,
 • JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI,
 • PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO KOŃCOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO,
 • OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ

 

 JAK WYGLĄDA PRZEBIEG NAUKI:

 • nauka szkole jest bezpłatna i trwa 3 lata
 • w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
 • w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
 • uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę zawodową
 • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy turnus dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego
 •  

PODSTAWĄ UDZIAŁU W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego.
 3. Zaświadczenie od  pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu.
 4. Dwa aktualne zdjęcia w formacie 30x42 mm( podpisane na odwrocie).
 5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
 6. Kartę zdrowia, którą należy dostarczyć do pielęgniarki szkolnej po 1 września 2023 r

 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA - WSTĄP DO NAS!

 

 WYPEŁNIONE DOKUMENTY APLIKACYJNE PROSIMY PRZESŁAĆ:

 

 • za pośrednictwem poczty polskiej - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 • lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły